Templombúcsú az Ajaki Görögkatolikus Parókián

„Magasztald én lelkem az angyalok fejedelmét.

Szent Mihály fővezért!”

Az Ajaki Görögkatolikus Egyházközség november 5-én tartotta temploma búcsújának
az ünnepét. Az ünnepre ifj. Zuró József kispeti parókus atya lelkigyakorlattal készített
fel bennünket.
Hívek sokasága töltötte meg a templomot a lelkigyakorlat és a templombúcsú
alatt.Az ünnepségen részt vettek a római katolikus és a református hívek is. ASZ
ajaki hagyományokat ápolva a Mária képet és a római katolikus testvérek Szűzanya
szobrát népviseletbe öltözött lányok vitték. Az ünnep szeretetvendégséggel
folytatódott. Hitünkben megerősödve tértünk haza.
A pályázat az EKCP-KP-1-2023/3-000222 azonosítószámú pályázat által valósult
meg.